Despre noi > Ştiri

 Navigare

tipareste trimite pe mail

 Anunţ concurs promovare în grad profesional superior

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2012-07-16 13:39:54
Ultima actualizare: 2012-07-16 13:39:54

A N U N Ţ

          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, a Hotărârii Guvernului nr. 1173/2008, pentru modificarea H.G. nr. 611/2008, şi a Legii nr. 188/1999,  privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată (r2), modificată şi completată cu Legea nr. 140/2010,

          Dacă A.N.F.P. va emite aviz favorabil solicitării formulate prin adresa nr. 5769/16.07.2012, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ va organiza examen de promovare în grad profesional superior în data de 27.08.2012, ora 9,00 - proba scrisă şi în data de 29.08.2012, ora 14,00 - interviul, la sediul din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie  nr. 5.

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare şi trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documetele prevăzute la art.127 din H.G. nr. 611/2008modificată şi completată de  H.G. nr. 1.173/2008.

Bibliografia stabilită se afişează la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ.

         Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Buget, Finanţe, Administrativ din cadrul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ. 

BIBLIOGRAFIE

pentru promovarea în funcţia publică de consilier clasa I, gradul profesional superior

Biroul Deşeuri şi Arii Protejate-Compartimentul Deşeuri, Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol

1.       OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului (MO nr. 1196/30.12.2005), completată şi aprobată de Legea nr. 265/2006 (MO nr. 586/06.07.2006), completată şi modificată de OUG nr. 114/2007 (MO nr. 713/22.10.2007) şi OUG nr. 164/2008 (MO nr. 808/03.12.2008).

2.       HG nr. 1408/2007 privind modalităţile de investigare şi evaluare a poluării solului şi subsolului (MO nr. 802/23.11.2007).

3.       HG nr. 1403/2007 privind refacerea zonelor în care solul, subsolul şi ecosistemele terestre au fost afectate (MO nr. 804/26.11.2007).

4.       Legeanr. 211/2000 privind regimul deşeurilor (M.O. nr. 837/25.11.2011).

5.       Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (MO nr. 365/29.05.2007).

6.       Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, actualizată (MO nr. 194/21.03.2007).

BIBLIOGRAFIE

pentru promovarea în  funcţia publică de consilier clasa I, gradul  profesional principal

Biroul Deşeuri şi Arii Protejate-Compartimentul Deşeuri, Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol

1.      OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului (MO nr. 1196/30.12.2005), completată şi aprobată de Legea nr. 265/2006 (MO nr. 586/06.07.2006), completată şi modificată de OUG nr. 114/2007 (MO nr. 713/22.10.2007) şi OUG nr. 164/2008 (MO nr. 808/03.12.2008).

2.      Legeanr. 211/2000 privind regimul deşeurilor (M.O. nr. 837/25.11.2011).

3.      Legea nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase (M.O. nr. 635/2003) modificată şi completată de Legea nr. 263/2005 (M.O. nr. 899/2005).

4.      H.G. nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase (M.O. nr. 659/05.09.2002).

5.      Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (M.O. nr. 365/29.05.2007).

6.      Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici (M.O. nr. 157/2004), modificată şi completată prin Legea nr. 50/2007 (M.O. nr. 194/2007).


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.