Biosecuritate > Comisia pentru Securitate Biologica

tipareste trimite pe mail

 Raport de activitate Comisia pentru Securitate Biologică 2008

Detalii

Autor: ANPM Bucuresti,
Adăugat: 2010-07-28 15:32:18
Ultima actualizare: 2013-01-15 10:37:41

Taguri

csb,

COMISIA PENTRU SECURITATE BIOLOGICĂ

RAPORT DE ACTIVITATE

2008 

Comisia pentru Securitate Biologică (CSB), este un organism ştiinţific interdisciplinar, fără personalitate juridică, cu rol consultativ în procesul de luare a deciziilor de către Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului ( ANPM). Comisia este independentă în desfăşurarea activităţii sale ştiinţifice.

ANPM este autoritatea competentă in temeiul  Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 privind introducerea deliberată în mediu şi introducerea pe piaţă a organismelor modificate genetic, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în condiţii de izolare a microorganismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008.

 Atribuţiile CSB sunt cele prevăzute la art. 11 alin. (7) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 43/2007 şi la art. 6 alin. (8) lit. a) - g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008.

CSB, este compusă din 12 membri titulari şi 4 membri supleanţi, numiţi prin Ordinul  466 din 24.04.2008 pentru stabilirea componentei nominale a Comisiei pentru Securitate Biologică.

Comisia s- a întrunit legal în prezenţa a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi. Deciziile s-au adoptat cu minimum două treimi din voturile membrilor săi.

Organizarea întrunirilelor Comisiei, toată corespondenţa legată de activitatea CSB şi a experţilor este adresată Secretariatului Comisiei şi se derulează prin intermediul acestuia, iar funcţionarea Secretariatului CSB, este asigurată de ANPM.

 Şedinţele CSB s-au desfăşurat  astfel:

?Şedinţa din 29.04.2008

Ordinea de zi:

1. Discuţii privind :

  • modelul avizului ştiinţific emis de Comisie;
  • modelul ştampilei;
  • modelul rapoartelor anuale;
  • completarea şi semnarea  formularelor privind angajamentul, declaraţia de interese şi declaraţia de confidenţialitate, de membrii Comisie
  • Transmiterea spre analiza membrilor CSB , a unui set de articole ştiinţifice pentru reevaluarea ştiinţifică a riscului în cazul cultivării porumbului MON 810;
  • Stabilirea subcomisilor  de funcţionare a CSB;
  • Diverse.

?Şedinţa din 20.05.2008

Ordinea de zi:

•Analiza dosarului de notificare înaintat de compania Syngenta Agro SRL pentru emiterea acordului de import şi a autorizaţiei pentru introducerea deliberată în mediu a porumbului (Zea mays L.) MIR604 modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Coleoptere, în scopul testării în câmp pe teritoriul României;

• Analiza dosarului de notificare înaintat de compania Syngenta Agro SRL privind revizuirea condiţiilor de autorizare a introducerii deliberate în mediu a porumbului (Zea mays L.) linia GA21 modificat genetic pentru toleranţă la erbicidele pe bază de glifosat, condiţii prevăzute de Autorizaţia nr. 2/2007 emisă de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în alte locaţii decât cele menţionate în autorizaţie, în scopul testării în câmp;

• Analiza dosarului de notificare înaintat de compania Syngenta Agro SRL privind revizuirea condiţiilor de autorizare a introducerii deliberate în mediu a porumbului (Zea mays L.) linia Bt11 modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere, condiţii prevăzute de Autorizaţia nr. 1/2007 emisă de Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile, în alte locaţii decât cele menţionate în autorizaţie, în scopul testării în câmp;

• Analiza dosarului de notificare înaintat de compania Syngenta Agro SRL pentru emiterea acordului de import şi a autorizatiei pentru introducerea deliberată în mediu a porumbului (Zea mays L.) Bt11 x GA21 modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere şi toleranţă la erbicidele pe bază de glifosat, în scopul testării în câmp pe teritoriul României;

 • Analiza dosarului de notificare înaintat de compania Syngenta Agro SRL pentru emiterea acordului de import şi a autorizaţiei pentru introducerea deliberată în mediu a porumbului (Zea mays L.) Bt11 x MIR604 x GA21 modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere şi Coleoptere şi toleranţă la erbicidele pe bază de glifosat, în scopul testării în câmp pe teritoriul României;

• Analiza dosarului de notificare înaintat de compania Monsanto SRL pentru emiterea acordului de import şi a autorizaţiei pentru introducerea deliberată în mediu a porumbului (Zea mays L.) MON88017 modificat genetic pentru toleranţă la erbicidele pe bază de glifosat şi rezistenţă la atacul unor insecte Coleoptere, în scopul testării în câmp pe teritoriul României;

• Analiza dosarului de notificare înaintat de compania Monsanto SRL pentru emiterea acordului de import şi a autorizaţiei pentru introducerea deliberată în mediu a porumbului (Zea mays L.) MON89034 x MON88017 modificat genetic pentru toleranţă la erbicidele pe bază de glifosat şi rezistenţă la atacul unor insecte Coleoptere şi Lepidoptere, în scopul testării în câmp pe teritoriul României;

• Analiza dosarului de notificare înaintat de compania Monsanto SRL pentru emiterea acordului de import şi a autorizaţiei pentru introducerea deliberată în mediu a porumbului (Zea mays L.) MON89034 modificat genetic pentru rezistenţă la atacul unor insecte Lepidoptere, în scopul testării în câmp pe teritoriul României;

• Analiza dosarului de notificare înaintat de compania Monsanto SRL pentru emiterea acordului de import şi a autorizaţiei pentru introducerea deliberată în mediu a porumbului (Zea mays L.) NK603 modificat genetic pentru toleranţă la erbicidele pe bază de glifosat, în scopul testării în câmp pe teritoriul României;

•Emiterea avizelor ştiinţifice pentru dosarele de notificare înaintate de companiile Syngenta Agro SRL şi Monsanto SRL privind aprobarea testarilor in camp a unor linii de porumb modificat genetic;

•Desemnarea unui grup de lucru în vederea realizării şi prezentării unui material privind evaluarea riscului asociat cultivării porumbului MON810;

•Stabilirea listei de experti pentru consultare

•Diverse.

?Grup de lucru din 24.06.2008

•Întâlnirea grupului de lucru pentru analiza şi elaborarea materialului referitor la MON810 .

?Şedinţa din 25.07.2008

Ordinea de zi:

 •Emiterea avizului ştiinţific cu privire la evaluarea riscului cultivării        porumbului MON810 în Romania

•Diverse 

Alte activităţi desfăşurate de  CSB în cursul anului 2008:

•Analiza diverselor materiale transmise de Comisia Europeana şi EFSA:

1. „Monitoring Report MON 810 cultivation Czech Republic, France, Germany, Portugal, Slovakia, Poland, Romania and Spain , 2007 “

2. „Annual report on the implementation and the results of the monitoring activities, 1507 Maize”

3. „Annual monitoring report of FLORIGENE Moonlite™(C/NL/04/02)”

4. ”The environmental risk assessment of herbicide tolerant plants - Interplay between Directive 2001/18/EC and Directive 91/414/EEC.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.