Deşeuri > Depozitare deseuri

tipareste trimite pe mail

 Depozitarea deşeurilor urbane

Detalii

Autor: APM Neamţ,
Adăugat: 2011-10-05 12:46:45
Ultima actualizare: 2012-08-23 13:42:39

Documente ataşate

Depozite de deşeuri urbane

Eliminarea deşeurilor municipale în judeţul Neamţ, în mediul urban se asigură prin depozitele controlate de care dispun administraţiile locale. În municipiul Piatra Neamţ, urmare implementării colectării selective a deşeurilor municipale, se elimină prin depozitare deşeurile reziduale precum şi o parte din cantităţile de deşeuri reciclabile care nu sunt proprii prelucrării.

Depozite de deşeuri municipale

Nr. crt.

Denumire depozit

Suprafaţa ocupată (ha)

Anul programat pentru închidere

1.

Depozit Ecologic Piatra Neamţ

Celula 1 – 2,5

2009

Celula 2 – 4,2

2017

2.

Depozit municipal Roman

5

2012

3.

Depozit orăşenesc Târgu Neamţ

4

2012

4.

Depozit orăşenesc Bicaz

2

2009

 

 

1.   Depozit Ecologic Piatra Neamţ – depozit ecologic conform, autorizat (Autorizaţie integrată de mediu nr. 49/29.12.2006 valabilă până la 19.12.2016), prevăzut cu sistem de colectare selectivă a deşeurilor şi cu staţie de preepurare a levigatului (osmoză inversă).

2, 3. La data de 16 iulie 2012 a fost sistată activitatea de depozitare în cele două depozite neconforme din municipiul Roman şi oraşul Târgu Neamţ. Planurile de închidere şi monitorizarea postînchidere sunt prevăzute în proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Neamţ”, titular Consiliul Judeţean Neamţ (acord de mediu nr.13/14.12.2009 emis de ARPM Bacău).

Până la punerea în funcţiune a depozitului zonal de la Girov au fost iniţiate două proiecte pentru: "Amenajare spaţiu de depozitare temporară deşeuri municipale", situate în vecinătatea celor două depozite neconforme, titularii proiectelor fiind Municipiul Roman, respectiv Oraşul Târgu Neamţ; astfel:

- Municipiul Roman a obţinut autorizaţia de mediu nr. 5770/16.07.2012; la data de 16.07.2012 spaţiul de depozitare temporară deşeuri a fost funcţional;

- Oraşul Târgu Neamţ a obţinut actul administrativ (decizia etapei de încadrare) nr. 3347/20.08.2012, urmând să solicite autorizaţia de mediu.

4. Depozit orăşenesc Bicaz - are activitatea sistată, conform H.G. nr. 349/2005 privind   depozitarea deşeurilor, notificarea nr. 1806/02.04.2004, cu obligaţii de mediu, cu termen: martie 2012.

5.  Depozite neconforme din mediul rural

Conform art. 3, alin. 7 din H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deşeurilor (care transpune Directiva privind depozitarea de deşeuri),până la data de 15 iulie 2009, toate cele 123 de spaţii de depozitare neamenajate, identificate în mediul rural, au sistat  depozitarea şi au fost reabilitate prin executarea lucrărilor de nivelare, compactare, acoperire cu pământ şi înierbare sau prin transferarea deşeurilor într-un depozit urban în operare (Roman, Tg. Neamţ).

Date 2009

- Depozite - cantităţi depozitate

- Depozite din construcţii colectate

- Deşeuri din servicii municipale

- Deşeuri menajere şi asimilabile colectate


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.