Deşeuri > Uleiuri uzate

tipareste trimite pe mail

 Gestionarea uleiurilor uzate

Reglementarea  europeană de referinţă este Directiva 75/439/CEE privind eliminarea uleiurilor uzate, amendată de Directivele 87/101/EEC, 91/692/EEC şi 2000/76/CE - transpusă total prin HG nr. 235/ 2007 privind gestionarea uleiurilor uzate.

Potrivit acestei reglementari naţionale  colectarea uleiurilor uzate se face în recipiente închise etanş, rezistente la şoc mecanic şi termic, iar stocarea, în spaţii corespunzător amenajate, imprejmuite şi securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate, pe 3 categorii de deşeuri prezentate în continuare:

    Categoria de colectare 1:

    12.01.07*) - uleiuri minerale de ungere uzate, fără halogeni (cu excepţia emulsiilor şi soluţiilor)
    12.01.10*) - uleiuri sintetice de ungere uzate
    12.01.19*) - uleiuri de ungere uşor biodegradabile
    13.01 - deşeuri de uleiuri hidraulice, cu excepţia:
      - 13.01.01*) - uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB;
      - 13.01.04*) - emulsii clorurate;
      - 13.01.09*) - uleiuri hidraulice minerale clorinate;
      - 13.01.13*) - alte uleiuri hidraulice.
    13.02. - uleiuri uzate de motor, de transmisie şi de ungere, cu excepţia:
      - 13.02.04*) - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere;
      - 13.02.08*) - alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere.
    13.03. - deşeuri de uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii,
   cu excepţia:
      - 13.03.01*) - uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii cu conţinut de PCB;
      - 13.03.06*) - uleiuri minerale clorinate şi de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13.03.01*);
      - 13.03.10*) - alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii.
         13.04. - uleiuri de santina.

    Categoria de colectare 2:

    12.01.06*) - uleiuri uzate cu halogeni (neemulsionate) de la maşini-unelte;
    13.07. - deşeuri de combustibili lichizi.
    13.01.01*) - uleiuri hidraulice cu conţinut de PCB
    13.01.04*) - emulsii clorurate
    13.01.09*) - uleiuri hidraulice minerale clorinate
    13.01.13*) - alte uleiuri hidraulice
    13.02.04*) - uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie şi de ungere
    13.02.08*) - alte uleiuri de motor, de transmisie şi de ungere
    13.03.01*) - uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii cu conţinut de PCB
    13.03.06*) - uleiuri minerale clorinate şi de transmitere a căldurii, altele decât cele specificate la 13.03.01*)
    13.03.10*) - alte uleiuri izolante şi de transmitere a căldurii
    13.05.06*) - ulei de la separatoarele ulei/apă
    13.08. - alte deşeuri uleioase nespecificate,
    cu excepţia: 13.08.99*) - alte deşeuri nespecifice.

    Categoria de colectare 3:

    13.05. - deşeuri de la separarea ulei/apă, cu excepţia:
      - 13.05.06*) - ulei de la separatoarele ulei/apă.
      - 13.08.99*) - alte deşeuri nespecifice.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.