>

 Hotărâre număr 734 din 2006-06-07 00:00:00 nr. 734/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbestGuvernul României
Hotărâre nr. 734 din 07/06/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 519 din 15/06/2006

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,


    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


   Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 124/2003 privind prevenirea, reducerea şi controlul poluării mediului cu azbest, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 20 februarie 2003, se modifică după cum urmează:
   1. Alineatul (3) al articolului 12 va avea următorul cuprins:
    "(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) diafragmele care conţin crisotil pentru instalaţiile de electroliză existente, care pot fi utilizate până la încheierea ciclului de viaţă al acestor diafragme sau până când se obţin produse de înlocuire adecvate, fără conţinut de azbest, termenul considerat fiind cel dintâi la care se materializează una dintre cele două opţiuni."
   2. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    "Art. 13. - Produsele care conţin azbest şi care au fost instalate sau se aflau în funcţiune înainte de data de 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate până la încheierea ciclului de viaţă al acestora."


    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
Contrasemnează: ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Ministrul mediului şi gospodăririi apelor, Sulfina Barbu Ministrul economiei şi comerţului, Codruţ Ioan Şereş p. Ministrul integrării europene, Adrian Ciocănea, secretar de stat
    Bucureşti, 7 iunie 2006.
    Nr. 734.

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.