>

 Ordin număr 838 din 2005-09-15 00:00:00 pentru aprobarea Îndrumarului privind aplicarea anexei nr. 122 "Planul de monitoring" la Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor
Ordin nr. 838 din 15/09/2005
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 864 din 26/09/2005

pentru aprobarea Îndrumarului privind aplicarea anexei nr. 122 "Planul de monitoring" la Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002


    În baza prevederilor art. 29 şi 53 din Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002,
    în temeiul art. 3 alin. (1) pct. 5 şi al art. 4 pct. I.10 din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:

   Art. 1. - (1) Se aprobă Îndrumarul privind aplicarea anexei nr. 122 "Planul de monitoring" la Ordonanţa Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002.
   (2) Îndrumarul este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
   Art. 2. - Îndrumarul este în conformitate cu Decizia Consiliului nr. 2.002/811/CE, care stabileşte linii directoare pentru aplicarea anexei nr. vii la Directiva nr. 2.001/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind introducerea deliberată în mediu a organismelor modificate genetic şi care abrogă Directiva Consiliului nr. 90/220/CEE. Decizia nr. 2.002/811/CE a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 280 din 18 octombrie 2002, p. 0027-0036.
   Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu

    Bucureşti, 15 septembrie 2005.
    Nr. 838.

   ANEXĂ
 
    ÎNDRUMAR
privind aplicarea anexei nr. 122 "Planul de monitoring" la Ordonanţa
Guvernului nr. 49/2000 privind regimul de obţinere, testare, utilizare
şi comercializare a organismelor modificate genetic prin tehnicile
biotehnologiei moderne, precum şi a produselor rezultate din acestea,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 214/2002

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.