>

 Hotărâre număr 1586 din 2006-11-08 00:00:00 privind încadrarea unor arii naturale protejate în categoria zonelor umede de importanţă internaţionalăHOTĂRÂRE   Nr. 1586 din  8 noiembrie 2006

privind încadrarea unor arii naturale protejate în categoria zonelor umede de importanţă internaţională

EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 937 din 20 noiembrie 2006

 

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1) lit. b) şi alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 462/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi având în vedere prevederile Convenţiei asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar la 2 februarie 1971, sub egida UNESCO, şi amendată prin Protocolul de la Paris din 3 decembrie 1982, la care România a aderat prin Legea nr. 5/1991,

 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

    ARTICOL UNIC

    Se aprobă încadrarea ariilor naturale protejate, legal constituite, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în categoria de management stabilită prin Convenţia asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, încheiată la Ramsar la 2 februarie 1971, sub egida UNESCO, şi amendată prin Protocolul de la Paris din 3 decembrie 1982, la care România a aderat prin Legea nr. 5/1991, respectiv în aceea de zone umede de importanţă internaţională.

 

                  PRIM-MINISTRU

             CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

                       Contrasemnează:

                       Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,

                       Sulfina Barbu

 

                       p. Ministrul administraţiei şi internelor,

                       Paul Victor Dobre,

                       secretar de stat

 

                       Ministrul agriculturii,

                       pădurilor şi dezvoltării rurale,

                       Gheorghe Flutur

 

    ANEXA 1

 

                       ZONE UMEDE DE IMPORTANŢĂ INTERNAŢIONALĂ

 

________________________________________________________________________________

Nr.  Denumirea    Suprafaţa  Judeţul    Actul normativ prin care se   Codul de

crt. sitului        (ha)                instituie regimul de arie     desemnare,

                                        naturală protejată            conform

                                                                      Convenţiei

                                                                      Ramsar

________________________________________________________________________________

  1. Lunca         17.166,0  Arad,      Hotărârea Guvernului             1606

     Mureşului               Timiş      nr. 2.151/2004 privind

                                        instituirea regimului de

                                        arie naturală protejată

                                        pentru noi zone

  2. Complexul        413,5  Braşov     Hotărârea Guvernului

     piscicol                           nr. 2.151/2004 privind           1605

     Dumbrăviţa                         instituirea regimului de

                                        arie naturală protejată

                                        pentru noi zone

  3. Lacul          1.462,0  Constanţa  Hotărârea Guvernului             1610

     Techirghiol                        nr. 1.266/2000 privind

                                        transmiterea Lacului

                                        Techirghiol şi a plajelor

                                        aferente, proprietate

                                        publică a statului, din

                                        administrarea Ministerului

                                        Sănătăţii în administrarea

                                        Ministerului Apelor,

                                        Pădurilor şi Protecţiei

                                        Mediului

________________________________________________________________________________

 

 

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.