>

 Hotărâre număr 1529 din 2006-11-01 00:00:00 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestoraGuvernul României
Hotărâre nr. 1529 din 01/11/2006
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 926 din 15/11/2006

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora


    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Articol unic. - În anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 190 din 26 martie 2003, la punctul III litera p) paragraful cuprinzând descrierea limitei vestice a Culmii Pricopanului se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Limita vestică: Porneşte la nord de localitatea Greci, urmând o direcţie generală sud-sud-est-nord-vest pe baza versantului vestic, fiind reprezentată de linia de contact dintre fondul forestier inclus în Parcul Naţional şi vecinătăţile acestuia (terenurile agricole sau păşunile aparţinând comunei Greci), ocolind Dealul Sulucu (167,0 m) până la est de clădirile Regiei Tutunului. Ocolind Regia Tutunului, urcă spre est spre Valea Sulucului până la confluenţa acesteia cu Valea Sulucel, până întâlneşte drumul de coastă ce urmăreşte versanţii de pe rama vestică a Culmii Pricopanului, situat aproximativ de-a lungul curbei de nivel de 200 m altitudine, pe direcţia nord-vest, se continuă pe drum până când acesta intersectează limita fondului forestier inclus în parc (Şaua Şerparu), urmând apoi linia fondului forestier naţional până în nord-vestul Văii Vasilica Mică, unde întâlneşte limita nordică."

    PRIM-MINISTRU
CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
   
Contrasemnează:
───────────────
Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,
Sulfina Barbu
Ministrul administraţiei şi internelor,
Vasile Blaga
Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,
Gheorghe Flutur
    Bucureşti, 1 noiembrie 2006.
    Nr. 1.529.

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.