>

 Hotărâre număr 1256 din 2004-08-05 00:00:00 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regionalăGuvernul României
Hotărâre nr. 1256 din 05/08/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 781 din 25/08/2004

privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională


    În temeiul art. 108 din Constituţie, republicată, şi al art. 17 alin. (1) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România,

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

   Art. 1. - Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
   Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 634/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 151/1998 privind dezvoltarea regională în România şi a Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regională, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 5 octombrie 1998.

    PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE
   
Contrasemnează:
───────────────
Ministrul integrării europene,
Alexandru Fărcaş
Ministru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,
Marian Florian Săniuţă
Ministrul delegat pentru administraţie publică,
Gheorghe Emacu
    Bucureşti, 5 august 2004.
    Nr. 1.256.

   ANEXĂ
 
    REGULAMENTUL-CADRU
de organizare şi funcţionare a consiliilor pentru dezvoltare regionalăX

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.