>

 Hotărâre număr 490 din 2002-05-16 00:00:00 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoaseGuvernul României

Hotărâre nr. 490 din 16/05/2002

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 356 din 28/05/2002

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase


 

    În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 35 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001,


 

    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.


 

   Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


 

    PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

   

Contrasemnează:
───────────────
Ministrul industriei şi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul apelor şi protecţiei mediului,
Petru Lificiu
Ministrul sănătăţii şi familiei,
Daniela Bartoş

    Bucureşti, 16 mai 2002.

    Nr. 490.


 

   ANEXĂ
 

    NORME METODOLOGICE
de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 200/2000
privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor
şi preparatelor chimice periculoase

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.