>

 Hotărâre număr 662 din 2011-08-03 14:53:00 nr.662 pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 347/2003 privind privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate periculoaseHOTĂRÂRE Nr. 662 din 29 iunie 2011

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase

EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 538 din 29 iulie 2011

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ARTICOL UNIC

Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 7 aprilie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul mediului şi pădurilor,

Laszlo Borbely

Ministrul sănătăţii,

Cseke Attila

Ministrul muncii, familiei

şi protecţiei sociale,

Laurenţiu Sebastian Lăzăroiu

Ministrul agriculturii

şi dezvoltării rurale,

Valeriu Tabără

Bucureşti, 29 iunie 2011.

Nr. 662.

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.