Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice anunţă deschiderea celei de-a 5– a sesiuni de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare/custodie a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitarMinisterul Mediului şi Schimbărilor Climatice anunţă deschiderea celei de-a 5– a sesiuni de depunere a dosarelor pentru preluarea în administrare, respectiv custodie a ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar. Dosarele vor fi întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 1470/2013 privind aprobarea Metodologiei de atribuire a administrării şi custodiei ariilor naturale protejate. 

 

La depunere, dosarele de candidatură trebuie să fie complete. Conform prevederilor legale, dosarele incomplete se resping fără a fi evaluate de către comisiile de evaluare.
Lista revizuită a siturilor Natura 2000 care necesită structuri proprii de administrare, în conformitate cu Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 2144/12.09.2013, precum şi lista ariilor naturale protejate de interes naţional şi comunitar care vor fi preluate în custodie sunt publicate mai jos.

Mai multe detalii referitoare la sesiunea de depunere a solicitărilor precum şi listele ariilor protejate pentru care se pot depune dosarele se găsesc la  http://www.mmediu.ro/beta/domenii/protectia-naturii-2/arii-naturale-protejate/sesiunea-de-atribuire-5/


www.anpm.ro
Adaugat: 2013-09-23 13:43:18
TiparesteTipareste