Ziua Zonelor Umede 2014COMUNICAT DE PRESĂ

2 Februarie – Ziua Mondială a Zonelor Umede

În fiecare an, la data de 2 februarie, Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ celebrează Ziua Mondială a Zonelor Umede, eveniment ecologic ce marchează semnarea Convenţiei de la Ramsar, Iran, din anul 1971.

Conven?ia Ramsar este singurul tratat global de mediu care se ocupă cu un anumit ecosistem (zone umede de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice), la care România a aderat prin Legea nr. 5/1991.

Începând cu data de 1 ianuarie 2013, România de?ine Pre?edin?ia Comitetului Permanent al Conven?iei RAMSAR, pentru perioada 2013 – 2015.

Obiectivul principal al conven?iei îl reprezintă con?tientizarea popula?iei cu privire la conservarea, protec?ia ?i men?inerea ecosistemelor zonelor umede ?i a luciului de apă, ca habitat al pasarilor acvatice.

Zonele umede au fost definite ca fiind întinderile de bălţi, mlaştini, ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce sau sărată, inclusiv întinderile de apă marină, a căror adâncime la reflux nu depăşeşte şase metri.

În anul 2014, declarat Anul Internaţional al Agriculturii de Familie, Ziua Mondială a Zonelor Umede are ca temă: „Zonele Umede şi Agricultura”, sub sloganul „Zonele Umede şi Agricultura - parteneri pentru dezvoltare”. Astfel, se urmăre?te cooperarea celor două sectoare, cu scopul utilizării ra?ionale a resurselor zonelor umede ?i a promovării unei dezvoltări sustenabile a agriculturii.

La nivel na?ional sunt incluse, până în prezent, 19 situri în Lista Ramsar:Delta Dunării, Balta Mică a Brăilei, Lunca Mureşului, Complexul Piscicol Dumbrăviţa, Lacul Techirghiol, Parcul Natural Por?ile de Fier, Tinovul Poiana Stampei, Parcul Natural Comana, Bistre?, Iezerul Călăra?i, Confluen?a Olt-Dunăre, Suhaia, Blahni?a, Bra?ul Borcea, Calafat-Ciuperceni-Dunăre, Canaralele de la Hâr?ova, Ostroavele Dunării - Bugeac – Iortmac, Confluen?a Jiu-Dunăre, Dunărea Veche - Bra?ul Măcin.

 În jude?ul Neam?, nu sunt declarate situri Ramsar, dar prezintă interes ariile de protecţie specială avifaunistică, parte a re?elei ecologice europene Natura 2000: Lacurile Vaduri ?i Pângăra?i (pe cursul Bistri?ei) ?i Lunca Siretului Mijlociu, cu un regim special de ocrotire ?i conservare în vederea asigurării condi?iilor de pasaj ?i hrană pentru mai multe specii de păsări migratoare.

În vederea sus?inerii evenimentului, APM Neam? a realizat materiale informative (pliante, afi?e), distribuite către unită?ile partenere de învă?ământ ?i a desfă?urat activită?i educative cu elevi ai ?colii Gimnaziale nr. 3, Piatra Neam?.


www.anpm.ro
Adaugat: 2014-01-31 13:11:44
TiparesteTipareste