ANUNT PENTRU OPERATORII ECONOMICI SI PERSOANELE FIZICE CARE SOLICITA ACTE DE REGLEMENTAREÎn vederea implementăriila nivel naţional a proiectului Sistem Informatic Integrat de Mediu, iniţiat de către ANPM, începând cu data de 10.04.2013, se va pune în aplicare noua modalitate de înregistrare a solicitărilor de emitere a actelor de reglementare, în format electronic (online).

În acest context, pentru solicitarea actelor de reglementare de către persoane fizice/juridice se vor parcurge următoarele etape:

-                     Solicitan?ii se vor înregistra la adresa http://raportare.anpm.ro, conform instrucţiunilor din Ghidul de utilizare al formularului online de înregistare (numit eFORM) în vederea ob?inerii contului de acces (user ?i parolă);

-                     După înregistrare, titularii vor depune online (electronic) cererile privind eliberarea/reavizarea actelor de reglementare, însoţită de documentaţia aferentă fiecărei solicitări, în sistemul informatic integrat de mediu (SIM);

-                       Documentele se vor depune şi în format tradi?ional  (pe hârtie), la sediul APM Neamţ.

Cererile privind emiterea actelor de reglementare, vor fi luate în considerare, doar dacă există înregistrată ?i copia electronică a acesteia, depusă de către  titular, în sistemul informatic integrat de mediu (SIM).

            Pentru informaţii suplimentare, sau clarificări, solicitanţii se pot adresa la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, la tel.0233-215049, saupe adresa de e-mail: reglementari@apmnt.anpm.ro.


www.anpm.ro
Adaugat: 2013-04-09 11:02:43
TiparesteTipareste