Reglementări > Avizul de mediu

tipareste trimite pe mail

 Solicitari avize de mediu

Detalii

Autor: APM Neamţ,
Adăugat: 2010-10-26 14:20:06
Ultima actualizare: 2014-10-21 15:59:24

21.10.2014................................................................................................................................................................

Chere Georgian anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL, pentru „Întroducere teren în intravilan pentru construire unitate procesare lapte, locuinţă de serviciu, anexe, împrejmuire şi utilităţi” amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tupilaţi- extravilan, tarla "Cireş".

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni până joi, orele 8-16,30 şi vineri orele 8-14,00.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la data prezentului anunţ.

 

21.10.2014................................................................................................................................................................

Ursu Grigore anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL, pentru „Întroducere teren în intravilan pentru construire unitate procesare lapte, locuinţă de serviciu, anexe, împrejmuire şi utilităţi” amplasat în judeţul Neamţ, comuna Tupilaţi- extravilan, tarla "Cireş".

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni până joi, orele 8-16,30 şi vineri orele 8-14,00.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la data prezentului anunţ.

 

24.09.2014................................................................................................................................................................

S.C. TC COMPIL IMPEX S.R.L. anunţă publicul interest asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului Urbanistic Zonal pentru proiectul “Amenajare cimitir uman” amplasat în Roman, str. Bogdan Dragoş, nr. 190.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului pot fi consultate la sediul A.P.M.Neamţ din Piatra Neamţ, P-ţa 22 Decembrie, nr. 5, în zilele de luni – joi, orele 8 – 1630 şi vineri, orele 8 – 14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Neamţ, sau la tf. 0233 /219695, în termen de 18 zile de la data publicării prezentului anunţ,în zilele de luni – joi între orele 8 – 1630 şi vineri între orele 8 - 14.

22.09.2014................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a Planului de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0125 lacurile Vaduri şi Pângăraţi şi iniţierea procedurii de realizare a evaluării de mediu în vederea obţinerii avizului de mediu pentru: Planului de Management al sitului Natura 2000 ROSPA0125 lacurile Vaduri şi Pângăraţi, propus a fi implementat pe teritoriul comunelor Pângăraţi, Alexandru cel Bun şi municipiul Piatra Neamţ, judeţul Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul A.P.M.Neamţ, din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie, nr. 5, de luni până joi între orele 8 – 1630 şi vineri între orele 8 – 14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Neamţ în termen de 18 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Plan de management

12.09.2014................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului: Amenajament silvic pentru UP I Secu, UP II M-rea Neamt, UP III Agapia-Bistrita, titular OCOLUL  SILVIC  BISERICESC NEAMT

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18/15  zile de la publicare.

01.09.2014................................................................................................................................................................

 

Mancaş Dragoş Cosmin anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL, pentru Construire spaţiu comercial, birouri şi locuinţe, concesionare teren pentru cale acces auto, împrejmuire, devieri şi branşamente utilităţi, montare firmă liminoasă amplasat în judeţul Neamţ, municipiul Piatra Neamţ, Piaţa Ştefan cel Mare nr. 18A.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni până joi, orele 8-16,30 şi vineri orele 8-14,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la data prezentului anunţ.

01.09.2014................................................................................................................................................................

IONIŢĂ ANA reprezentant al Biroului Notarial public Ioniţă Ana anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a PLANULUI URBANISTIC ZONAL, pentru „Extindere parter a Biroului Notarial Public” amplasat în judeţul Neamţ, municipiul Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 12, bl. B5, sc. B, parter fost ap. 24.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni până joi, orele 8-16,30 şi vineri orele 8-14,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la data prezentului anunţ.

26.08.2014................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului: Amenajament silvic UP X Neamţ, titular SC  GREENGOLD  ROMWOOD SRL.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18  zile de la publicare.

21.08.2014................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului  Urbanistic Detaliu pentru:  Construire spaţiu prestări servicii turistice (cazare şi alimentaţie publică)

situat în  municipiul Piatra Neamţ, B-dul Decebal, nr 37,  jud. Neamţ, titular SC NATURAL IMPACT PROIECT SRL   cu sediul în comuna Gârcina, sat Almaş, str. Nucilor, nr. 13A, jud. Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 830-1630,   şi vineri între orele 830 – 1430.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la publicare.

19.08.2014................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asuprainiţierii Planului  Urbanistic Zonal pentru:PUZ Clădire vestiare,  situat în municipiul Roman, str. Tineretului nr. 24, titular plan Liceul cu program sportiv.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 830-1630,   şi vineri între orele 8.30 – 14.30.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la publicare.

14.08.2014................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului  Urbanistic Zonal pentru:CONSTRUIRE IAZ, PENSIUNE P+M ŞI CĂSUŢE LEMN, ÎMPREJMUIRE

situat în comuna Dobreni, sat Dobreni,  jud. Neamţ, titular CURELARIU NICOLAE LUCIAN cu domiciliul în municipiul Piatra Neamţ, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, bl. 46, sc. B, et. 4, ap. 40, judeţul Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 830-1630,   şi vineri între orele 830 – 1430.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 15 zile de la publicare.

      01.07.2014................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului: Amenajare  a fondului forestier proprietate publică a statului administrat de către O.S. Horia din cadrul Direcţiei Silvice Neamţ, titular Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18  zile de la publicare.

30.06.2014................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului: Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietatea publică a statului aferent Ocolului Silvic Bicaz, Roznov şi Tazlău, judeţul Neamţ , titular Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, Direcţia Silvică Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18  zile de la publicare.

 

16.06.2014................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii  PUZ introducere teren în intravilan pentru construire spălătorie auto , propus a fi realizat în comuna Săbăoani- extravilan- punct "Faţă Gară", titular Dămoc Sergiu- Teotim.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18  zile de la publicare.

03.06.2014................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului: Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietatea oraşului Bicaz, judeţul Neamţ , titular primăria oraşului Bicaz.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.   Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18  zile de la publicare.

24.04.2014................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii  Planului de amenajament silvic pentru suprafeţele pădurilor proprietate publică a statului administrate de Ocolul Silvic Tulgheş care cuprinde UP I Tulgheş, UP II Putna, UP III Rezu Mare-Corbu, UP IV Prisecani, UP V Belchea, UP VI Lacu Roşu , judeţele Neamţ şi Harghita, titular RNP ROMSILVA, Direcţia Silvică Harghita.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18  zile de la publicare.

28.03.2014................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii  Planului de amenajament silvic pentru pădurile provenite din păşunile împădurite ale Asociaţiei Composesorale Larix Cârţa , judeţele Neamţ şi Harghita, titular Asociaţia Composesorală Larix Cârţa.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18  zile de la publicare.

24.03.2014................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului  Urbanistic Zonal pentru:

 INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU REALIZARE HALĂ DE PRODUCŢIE, CENTRALĂ TERMICĂ CU COMBUASTIBIL SOLID, FOSĂ SEPTICĂ VIDANJABILĂ, ÎMPREJMUIRE

situat în comuna Săbăoani – extravilan – punct Traian, judeţul Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 830-1630,   şi vineri între orele 830 – 1430.   Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18/15 zile de la publicare.

20.03.2014................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru  PUZ Introducere teren în intravilan pentru construire Hală pentru creşterea curcanilor  situată în jud. Neamţ extravilan comuna Rediu, în suprafaţă de 8787 mp, titular plan SC SILGLAS CONSTRUCT SRL.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ din Piatra Neamţ, P-ţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630,   şi vineri între orele 800 – 1400.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ în termen de 18 zile de la data afişării anunţului.

17.03.2014................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru  PUZ Introducere teren în intravilan pentru construire ansamblu de locuinţe individuale  situată în jud. Neamţ extravilan comuna Cordun, în suprafaţă de 21000 mp, titular plan HAIVAS ALEXANDRU.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ din Piatra Neamţ, P-ţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630,   şi vineri între orele 800 – 1400.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ în termen de 18 zile de la data afişării anunţului.

Studiu de avaluare adecvata

14.02.2014................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru  PLANUL  URBANISTIC GENERAL al ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ,  situat în jud. Neamţ şi declanşarea etapei de încadrare, titular plan ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ din Piatra Neamţ, P-ţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630,   şi vineri între orele 800 – 1400.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ în termen de 18 zile de la data afişării anunţului.

24.12.2013................................................................................................................................................................

CALEAP COSTEL anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului Urbanistic Zonal - introducere în intravilan pentru construire “Complex agrement şi cazare, împrejmuire teren, branşament energie electrică”, teren amplasat în comuna Gîrcina, extravilan-punct „Varianta”, judeţul Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi între orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

10.12.2013................................................................................................................................................................

Comuna Mărgineni  anunţă  publicul   interesat    asupra elaborării primei versiuni a Planului Urbanistic General şi iniţierii procedurii de realizare a evaluării de mediu în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

                                                   COMUNA Mărgineni

situat în comuna Mărgineni,  jud. Neamţ, titular Comuna Mărgineni cu sediul în sat Mărgineni, comuna Mărgineni, judeţul Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630,   şi vineri între orele 800 – 1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18/15 zile de la publicare.

29.10.2013................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ  anunţă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a Planului de Management al sitului Natura 2000 Lunca Siretului Mijlociu şi iniţierea procedurii de realizare a evaluării de mediu în vederea obţinerii avizului de mediu pentru: PLAN DE MANAGEMENT SIT ROSPA0072 „Lunca Siretului Mijlociu”propus a fi implementat pe teritoriul judeţelor Neamţ, Bacău şi Iaşi 

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul A.P.M.Neamţ, din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie, nr. 5, de luni până joi între orele 8 – 1630 şi vineri între orele 8 – 14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Neamţ în termen de 18 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Plan management

Plan management - var.2

16.10.2013................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru  PUD-extindere spaţiu comercial şi montare firmă luminoasă, în municipiul Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.7, sc.A, et. P+ET I Spaţiu comercial-fost apartament 7K, în judeţul Neamţ, titular PUD SC PIER PROD SRL.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ din Piatra Neamţ, P-ţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ în termen de 18 zile de la data afişării anunţului.

04.10.2013................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru  PUZ în vederea introducerii în intravilan în vederea realizării unei ferme piscicole (păstrăvărie),  situat în jud. Neamţ, comuna Ceahlău- extravilan, în suprafaţă de 5000 mp, în zona de dezvoltare durabilă a Parcului Naţional Ceahlău şi declanşarea etapei de încadrare, titular plan Zaiţ Răzvan Dumitrel.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ din Piatra Neamţ, P-ţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630,   şi vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ în termen de 18 zile de la data afişării anunţului.

25.09.2013................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat  asupra iniţierii Planului  Urbanistic Zonal pentru:

MODERNIZARE PIAŢA MIHAIL KOGĂLNICIANU

situat în municipiul Piatra Neamţ,  jud. Neamţ, titular municipiul Piatra Neamţ cu sediul în Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, judeţul Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 830-1630,   şi vineri între orele 830 – 1430. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18/15 zile de la publicare.

25.09.2013................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului  Urbanistic Zonal pentru:

INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE REPREZENTANŢĂ, BIROURI, SERVICE UTILAJE AGRICOLE, P+1, PARCĂRI, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂŢI, ACCES DIN E 85

situat în comuna Săbăoani – extravilan – punct ,,Crăcană Traian“,  jud. Neamţ, titular SC M REAL ESTATE ROMÂNIA SRL cu sediul în comuna Mogoşoaia, sat Mogoşoaia, str. Şoseaua Bucureşti / Tîrgovişte, nr. 174D, jud. Ilfov.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 830-1630,   şi vineri între orele 830 – 1430.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18/15 zile de la publicare.

23.09.2013................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru  PLAN URBANISTIC GENERAL al COMUNET TRIFEŞTI,  situat în jud. Neamţ şi declanşarea etapei de încadrare, titular plan COMUNA TRIFEŞTI.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ din Piatra Neamţ, P-ţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630,   şi vineri între orele 800 – 1400.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ în termen de 18 zile de la data afişării anunţului.

07.08.2013................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii  planului: Dezvoltarea managementului pentru Parcul Naţional Ceahlău, titular Consiliul Judeţean Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18  zile de la publicare.

Plan management Parc National Ceahlau

Plan management Parc National Ceahlau - varianta II

09.07.2013................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii modificării prevederilor planului: Amenajamentul silvic UP I Cracăul Negru, Ocol Silvic Văratec, titular Direcţia Silvică Neamţ în vederea extragerii de masă lemnoasă de pe suprafaţa de cca 1 ha ce a fost doborâtă de vânt

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18  zile de la publicare.

27.06.2013................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru  PLAN URBANISTIC ZONAL pentru zona "Ansamblului arhitectural al Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului şi al Fundaţiei Melchisedec din municipiul Roman", situat în municipiul Roman, str. Alexandru cel Bun nr. 4,5,  jud. Neamţ, titular Arhiepiscopia Romanului şi a Bacăului şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a planului poate fi consultată la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ din Piatra Neamţ, P-ţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630,   şi vineri între orele 8.00 – 14.00.

Observaţii/comentarii şi sugestii se primesc în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ în termen de 18 zile de la data afişării anunţului.

24.05.2013................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra  elaborării primei versiuni a  Planului  Urbanistic General şi iniţierea procedurii de realizare a evaluării de mediu în vederea obţinerii avizului de mediu pentru: COMUNA GRUMĂZE?TI

situat în comuna Grumăze?ti,  jud. Neamţ, titular Consiliul Local al comunei Grumăze?ti cu sediul în comuna Grumăze?ti, judeţul Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630,   şi vineri între orele 800 – 1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la publicare.

22.04.2013................................................................................................................................................................

Nica Marius Valentin, titular al PUZ "Introducere în intravilan şi parcelare, realizare locuinţă D+P+M" în municipiul Piatra Neamţ, str. Petruca, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru PUZ-ul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a PUZ-ului poate fi consultată la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400. Observaţiile publiculuişi sugestii se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la publicare.

22.04.2013................................................................................................................................................................

Oţel Radu, titular al PUZ "Introducere în intravilanul municipiului Piatra Neamţ a suprafeţei de 4436 mp şi parcelare teren" în municipiul Piatra Neamţ, str. Mintiana, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obţinere a avizului de mediu pentru PUZ-ul menţionat şi declanşarea etapei de încadrare.

Prima versiune a PUZ-ului poate fi consultată la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.  Observaţiile publiculuişi sugestii se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la publicare.

08.04.2013................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului: Amenajamentul pădurilor proprietate publică a comunei Bicaz Chei situate pe teritoriul  judeţului Neamţ; UP II Bicaz Chei , titular Comuna Bicaz Chei.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18/15  zile de la publicare.

05.04.2013................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului  Urbanistic Detaliu pentru: AMENAJARE TERASĂ PENTRU ALIMENTAŢIE PUBLICĂ AFERENTĂ RESTAURANTULUI EXISTENT  situat în municipiul Piatra Neamţ, Piaţa Mihail Kogălnicianu, nr. 4,  jud. Neamţ, titular SC CRIS EXPRES SRL cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, str. Olteniei, nr. 27A, jud. Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 830-1630,   şi vineri între orele 830 – 1430.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18/15 zile de la publicare.

29.03.2013................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii modificării prevederilor planului: Amenajamentul silvic UP III Calu, Ocol Silvic Roznov, titular Direcţia Silvică Neamţ în vederea realizării obiectivului drum forestier Anania.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18  zile de la publicare.

29.03.2013................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii modificării prevederilor planului: Amenajamentul silvic UP II Iapa, Ocol Silvic Roznov, titular Direcţia Silvică Neamţ în vederea realizării obiectivului drum forestier Făgeţel-deviere de traseu.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18  zile de la publicare.

19.03.2013................................................................................................................................................................

SC IMB SANSAV SRL anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare PUZ "Păstrăvărie, anexe, branşament utilităţi şi împrejmuire teren, comuna Borca, judeţul Neamţ", propus a fi realizat în judeţul Neamţ, comuna Borca- extravilan, CF 50267, NC 50276, pe o suprafaţă de 17638 mp- categoria de folosinţă fâneaţă.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi, orele 8-16,30 şi vineri, între orele 8-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la data prezentului anunţ.

6.03.2013................................................................................................................................................................

SC WPD România Wind Farm 04 SRL anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare PUZ "Parc eolian format din două turbine, platforme de operare, drumuri de acces noi, modernizare drumuri de exploatare existente organizare de şantier", propus a fi realizat în judeţul Neamţ, comuna Ţibucani- extravilan, parcelele A394 şi P 393, pe o suprafaţă de 25000 mp- categoria de folosinţă păşune.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi, orele 8-16,30 şi vineri, între orele 8-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la data prezentului anunţ.

1.03.2013................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ  anunţă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a Planului Urbanistic General al comunei Cordun şi iniţierea procedurii de realizare a evaluării de mediu în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:

PLAN URBANISTIC GENERAL

titular Consiliul Local al comunei Cordun, cu sediul în comuna Cordun, judeţul Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Cordun, str. Vasile Alecsandri, nr. 101, telefon 0233 /748236 şi la sediul A.P.M.Neamţ, din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie, nr. 5, de luni până joi între orele 8 – 1630 şi vineri între orele 8 – 14. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul A.P.M. Neamţ în termen de 18 zile de la data publicării prezentului anunţ.

Memoriu vol. I

Memoriu vol II

27.02.2013................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului: Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietatea Comunei Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ , titular Comuna Bicazu Ardelean.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 15  zile de la publicare.

25.02.2013................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului: Amenajamentul fondului forestier proprietate privată a SC PROKON HIT TIMBER SRL – UP II Ceahlău - Sturza, titular SC PROKON HIT TIMBER SRL.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 15  zile de la publicare.

04.02.2013................................................................................................................................................................

SC MB NORUS BIOGAZ SRL Iaşi anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare PUZ "Construire centrală termică pe bază de biogaz", propus a fi realizat în municipiul Roman, intravilan, teren  arabil în suprafaţă de 43142 mp, în vecinătatea SC AGRANA ROMÂNIA SA.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi, orele 8-16,30 şi vineri, între orele 8-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la data prezentului anunţ.

01.02.2013................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului: Amenajamentul pădurilor proprietate privată a Asociaţiei Composesorale Terko Tomeşti, situate pe teritoriul judeţului Neamţ, UP III Terko Bicăjel , titular Asociaţia Composesorală Terko Tomeşti.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 15  zile de la publicare.

Memoriu

25.01.2013................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul interesat asupra iniţierii Planului urbanistic zonal, pentru Introducere în intravilanul Municipiului Piatra Neamţ a terenului cu suprafaţa de 80000 mp ca Zonă funcţională Construcţii pentru sănătate- respectiv pentru construcţia Centrul medical de excelenţă ”Ştefan cel Mare (Spital, cazare pentru însoţitori, Hotel şi Anexe) şi a terenului cu suprafaţa de 19335 mp cu funcţiunea stradă de acces în continuarea Străzii Bogdan Vodă amplasat în judeţul Neamţ, municipiul P. Neamţ, Trupul Cârloman cu acces din strada Bogdan Vodă, titular MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ prin Primar Gheorghe Ştefan.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, în zilele de luni până joi, orele 8-16,30 şi vineri orele 8-14,00.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 15 zile de la data prezentului anunţ.

04.01.2013................................................................................................................................................................

SC TISROM DEVELOPMENT SRL prin Stoica Simion anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare PUZ "Ansamblu rezidenţial de locuinţe înşiruite sau cuplate, drum privat de acces din strada Fermelor, amenajarea unor parcări în incintă, racorduri utilităţi, extinderea reţelelor de utilităţi, împrejmuire, organizarea execuţiei lucrărilor", propus a fi realizat în municipiul Piatra Neamţ, str. Fermelor.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi, orele 8-16,30 şi vineri, între orele 8-14.00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la data prezentului anunţ.

27.12.2012................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ, anunţă publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a Planului Urbanistic General şi iniţierea procedurii de realizare a evaluării de mediu în vederea obţinerii avizului de mediu pentru Comuna Pîngăraţi, judeţul Neamţ, titular Consiliul Local al comunei Pîngăraţi, judeţul Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact al planului asupra factorilor de mediu, pot fi consultate la sediul APM Neamţ, din mun. Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie, nr. 5, de luni până joi, între orele 800 – 16 30 şi vineri între orele 800 – 14 00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicării.

18.12.2012................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului  Neamţ anunţă publicul interesat asupra  elaborării primei versiuni a Planului  Urbanistic General şi iniţierii procedurii de realizare a evaluării de mediu în vederea obţinerii avizului de mediu pentru: COMUNA GÂRCINA,situat în comuna Gârcina,  jud. Neamţ, titular Consiliul Local al comunei Gârcina cu sediul în comuna Gârcina, judeţul Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630, şi vineri între orele 800 – 1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18/15 zile de la publicare.

18.12.2012................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra  elaborării primei versiuni a Planului Urbanistic General şi iniţierea procedurii de realizare a evaluării de mediu în vederea obţinerii avizului de mediu pentru:COMUNA CÂNDEŞTI, situat în comuna Cândeşti,  jud. Neamţ, titular Consiliul Local al comunei Cândeşti cu sediul în comuna Cândeşti, judeţul Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630, şi vineri între orele 800 – 1400.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la publicare.

14.11.2012.......................................................................................................................................................................

Lazar Sebastian Ionel anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare PUZ "Construire spaţiu comercial S+P (florărie) cu acoperiş tip terasă", S=80 mp, situat în oraşul Tîrgu Neamţ, str. Mihai Eminescu fn.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi, orele 8-16,30 şi vineri, între orele 8-14.00..

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la data prezentului anunţ.

07.11.2012.......................................................................................................................................................................

Ghirvu Claudiu-Adi în calitate de reprezentant al cetăţenilor: Olariu –Acasandrei Maria-Cătălina, Subţirica Lenuţa, Bilbor Mariana şi Bilbor Constantin, Amariei Nicole şi Amariei Elena, Ciubotariu Nicolae şi Bulimar Larisa Elena, Anicăi Liviu Lucian şi Anicăi Elena, Luca Eusebiu Georgel şi Luca Roxana Cristina, Potolină Vasile Gabriel şi Potolincă Ionela,

anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului Urbanistic Zonal, pentru “Introducere teren în intravilan pentru construire locuinţe individuale”, teren amplasat în comuna Gîrcina-extravilan-punct Darie şi punct Carieră, judeţul Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-14.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile calendaristice de la publicarea anunţului.

06.11.2012.......................................................................................................................................................................

MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ prin Primar Gheorghe Ştefan anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare "PUZ şi RLU modificator al PUZ şi RLU aprobat prin HCL nr. 342 din 23.09.2010 P-ţa 22 Decembrie"- în vederea transformării Pieţei 22 Decembrie în spaţiu pietonal.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi, orele 8-16,30 şi vineri, între orele 8-14.00.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la data prezentului anunţ.

Memoriu-var.3

Plan

29.10.2012.......................................................................................................................................................................

SC AVANTAJ MS SRL prin reprezentant Sturza Mihail anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului urbanistic zonal, pentru "Comasare două loturi de teren identificate cu NCP 6945 şi NCP 6910" situat în municipiul Piatra Neamţ, str. Nordului fn, în suprafaţă totală de 4500 mp.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi, orele 8-16,30 şi vineri, între orele 8-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la data prezentului anunţ.

25.09.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asuprainiţierii Planului  Urbanistic Zonal pentru:

INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE REPREZENTANŢĂ, BIROURI, SERVICE UTILAJE AGRICOLE, P+1, PARCĂRI, ÎMPREJMUIRE, UTILITĂŢI, ACCES DIN E 85

situat în comuna Săbăoani – extravilan – punct ,,Crăcană Traian“,  jud. Neamţ, titular SC M REAL ESTATE ROMÂNIA SRL cu sediul în comuna Mogoşoaia, sat Mogoşoaia, str. Şoseaua Bucureşti / Tîrgovişte, nr. 174D, jud. Ilfov.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 830-1600   şi vineri între orele 830 – 1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18/15 zile de la publicare.

25.09.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului  Urbanistic Zonal pentru: MODERNIZARE PIAŢA MIHAIL KOGĂLNICEANU, situat în municipiul Piatra Neamţ,  jud. Neamţ, titular municipiul Piatra Neamţ cu sediul în Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare, nr. 6-8, judeţul Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 830-1600,   şi vineri între orele 830 – 1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18/15 zile de la publicare.

16.08.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului  pentru:  Parc eolian şi racord la reţeaua electrică, situat în comuna Făurei, extravilan,  jud. Neamţ, titular SC P.E. FĂGET SRL, cu sediul în municipiul Iaşi, str. De Nord, nr. 10A, jud. Iaşi.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până vineri între orele 800-1600.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18/15 zile de la publicare.

16.08.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat  asupra iniţierii Planului pentru: Extindere parc eolian Făget, drumuri de acces şi racord la reţeaua de distribuţie a energiei electrice, situat în comuna Făurei, extravilan, tarla ,,Jugul Dracului,, jud. Neamţ, titular SC P.E. FĂGET SRL, cu sediul în municipiul Iaşi, str. De Nord, nr. 10A, jud. Iaşi.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până vineri între orele 800-1600. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18/15 zile de la publicare.

5.07.2012.......................................................................................................................................................................

Silvaş Aurel reprezentant al SC IGIENA SRL - Profilaxie Sanitară anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului urbanistic zonal, pentru "Extinderea parter a construcţiei- sediu firmă şi laborator pentru analize medicale, un acces din exterior propus, scară, alee de acces, firmă luminoasă montată pe construcţia extinsă" situat în municipiul Piatra Neamţ, str. Bistriţei nr. 6, bl. F32, sc. A parter, fost ap. 2- Sediu firmă şi Laborator.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până vineri, orele 8-16,00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la data prezentului anunţ.

15.06.2012.......................................................................................................................................................................

AVASÂLCĂI MIHAI-CIPRIAN anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului urbanistic zonal, pentru Introducere teren în intravilan pentru construire – Hală pentru dezasamblare vehicule uzate, platformă betonată şi parcare; locuinţă de serviciu, amplasat în judeţul Neamţ, comuna Agapia-extravilan-punct „Buga”

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până vineri, orele 8-16,00.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la data prezentului anunţ.

14.06.2012.......................................................................................................................................................................

SC CALISTIRO AGRO SRL anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului urbanistic zonal, pentru Introducere teren în intravilan pentru construire „Investiţie în procesare cereale- Moară grîu şi porumb”, amplasat în judeţul Neamţ, comuna Horia-extravilan-tarla „Pădureni Lizieră”

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până vineri, orele 8-16,00.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 15 zile de la data prezentului anunţ.

14.06.2012.......................................................................................................................................................................

SC Emagriterra SRL anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului urbanistic zonal, pentru Introducere teren în intravilan pentru construire „Fabrică de ulei”, amplasat în judeţul Neamţ, comuna Horia-extravilan-tarla „Pădureni Lizieră”

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până vineri, orele 8-16,00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la data prezentului anunţ.

06.06.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului  pentru:     "Schimbarea destinaţiei apartamentului în sediu firmă – birouri şi extinderea parter a acestuia, cu alee de acces, eventual – cu devierea reţelelor de utilităţi existente, firmă luminoasă pe faţada aferentă, organizarea de şantier", situat în municipiul Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 25, bl. D3, sc. B, et. parter, ap. 18, jud. Neamţ, titular Scutelnicu Cornelia, cu domiciliul în municipiul Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 25, Bl. D3, sc. B, et. parter, ap. 18, jud. Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până vineri între orele 800-1600. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18/15 zile de la publicare.

24.05.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Înfiinţare fermă de reproducţie suine în comuna Tupilaţi, jud. Neamţ”, situat în extravilanul comunei Tupilaţi, tarla Via Creţoaiei, S=12000 mp, titular Bătinaş Daniela.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de  10 iunie 2012.

17.05.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului  pentru Amenajamentul silvic - Ocolul Silvic Brateş , titular Direcţia Silvică Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1600 .  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 – 15 zile de la publicare.

Proces verbal Conferinta a II-a

17.05.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului  pentru Amenajamentul silvic - Ocolul Silvic Vaduri , titular Direcţia Silvică Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până vineri între orele 800-1600 .  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 – 15 zile de la publicare.

Proces verbal Conferinta a II-a

16.05.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului Urbanistic Zonal, pentru “ Infiintare ferma de reproductie suine in comuna Tupilati, judetul Neamt“, amplasat în comuna Tupilati – extravilan, tarla Lunca, titular. S.C. TORACO SRL, din comuna Tibucani, sat Tibucani, Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până vineri intre orele 8-16  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la data publicării prezentului anunţ.

08.05.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru ,,PUZ Hotel D+P+2E, firmă luminoasă, parcare în curte, extinderi şi racorduri la utilităţi, împrejmuire teren, organizare de şantier”, situat în municipiul Piatra Neamţ, str. pârâul Sarata, titular Caleap Costel.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de  26 mai.

27.04.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru ,,PUZ Introducere teren în intravilan în vederea realizării unei zone de servicii- Bază Auto”, situat în comuna Sagna, sat Luţca, titular SC ELBUZ COM SRL.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de  15 mai.

19.03.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului  pentru Amenajamentul silvic al fondului forestier proprietate privată a domnului Dascălu Iulian Adrian .

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până vineri între orele 800-1600.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la publicare.

07.03.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului pentru:

1.     comasarea loturilor de teren identificate cu NCP 4872, NCP 1716, NCP 6071 şi NCP 1715;

2.     aprobarea Avizului prealabil de oportunitate-necesar pentru elaborare P.U.Z. şi R.L.U. aferent şi aprobare P.U.Z. şi R.L.U. aferent;

3.     solicitarea autorizaţiei de construire complex servicii auto şi racorduriutilităţi, organizarea execuţiei lucrărilor;

 situat în municipiul Piatra Neamţ, str. G-ral Dăscălescu, jud. Neamţ, titular SC AUTO MOLDOVA SA, cu sediul în municipiul Piatra Neamţ, str. Nicu Albu, jud. Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până vineri între orele 800-1600.Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18/15 zile de la publicare.

22.02.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului  pentru Amenajamentele silvice - Ocolul Silvic Poiana Teiului , titular Direcţia Silvică Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până vineri între orele 800-1600.   Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 – 15 zile de la publicare.

21.02.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ, anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului Urbanistic Zonal, realizarea primei versiuni a acestuia şi depunerea documentaţiei la Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ, în vederea solicitării avizului de mediu pentru "Introducerea terenului, în suprafaţă de 22279 mp, în intravilan în vederea dezvoltării unei zone de interes turistic" în comuna Pîngăraţi, Punct „Arini”judeţul Neamţ.

Publicul interesat poate consulta documentaţia la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie, nr. 5,în zilele de luni - vineri între orele 8.00- 16.00. Comentarii şi sugestii se pot face, în scris, la sediul APM Neamţ, în termen de 15 zile calendaristice de la data publicarii anunţului

16.02.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului  pentru Amenajamentele silvice - Ocolul Silvic Pipirig , titular Direcţia Silvică Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 – 15 zile de la publicare.

16.02.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului  pentru Amenajamentele silvice - Ocolul Silvic Tîrgu Neamţ , titular Direcţia Silvică Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 – 15 zile de la publicare.

7.02.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru "Adăpost pentru îngrăşarea suinelor", situat în extravilanul comunei Dochia, S=23400 mp,  titular SC ROMSUIN PORK SRL.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de  27 februarie 2012.

2.02.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ, anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului Urbanistic Zonal, realizarea primei versiuni a acestuia şi depunerea documentaţiei la Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ, în vederea solicitării avizului de mediu pentru "„Introducere teren în intravilan pentru construire fabrică de mortare uscate şi fabrică de ESP (polistiren expandat), împrejmuire teren, racord la utilităţi şi amenajare flux tehnologic”, teren situat în comuna Cordun, extravilan şi intravilan sat Cordun-punct „Lângă Ţevi”, judeţul Neamţ, titular PUZ - SC ADEPLAST SA.

Publicul interesat poate consulta documentaţia la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie, nr. 5, în zilele de luni - vineri între orele 8.00- 16.00. Comentarii şi sugestii se pot face, în scris, la sediul APM Neamţ, până pe data de 27.02.2012.

1.02.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Introducere teren în intravilan în vederea dezvoltării unei zone de interes turistic,, situat în extravilanul comunei Pîngăraţi, S 22279 mp,  titular COMUNA PÎNGĂRAŢI.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de  20 februarie 2012.

31.01.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru "Construire locuinţă, racorduri utilităţi: apă, canal, energie electrică, anexă gospodărească şi împrejmuire teren, organizarea execuţiei lucrărilor", situat în Piatra Neamţ, str. Ciocârliei, S 700 mp,  titular Popa Tudor.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de  18 februarie 2012.

25.01.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru "PUZ Introducere teren în intravilan pentru construire pensiune agroturistică CASA DAVIS" titular Sârbu Ana- Maria.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de  13 februarie 2012.

23.01.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul  interesat  asupra iniţierii Planului Urbanistic de Detaliu  pentru ,,Construire pensiune turistică în satul Turtureşti, comuna Girov, judeţul Neamţ,, titular SC ANA ECOTUR SRL.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de  10 februarie 2012.

17.01.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului  pentru ,,CLĂDIRE S+P+3E ÎN TREPTE – SEDIU BANCĂ, SPAŢII COMERCIALE (FĂRĂ COMERCIALIZAREA MATERIALELOR DE CONSTRUCŢII), SEDII FIRME – BIROURI, RAMPĂ PENTRU ACCESUL PERSOANELOR CU HANDICAP LOCOMOTOR SAU ALT SISTEM DE ACCES, FIRME LUMINOASE MONTATE PE FAŢADELE AFERENTE, EVENTUAL DEVIEREA REŢELELOR DE UTILITĂŢI, RACORDURILE LA UTILITĂŢI, ACCESUL AUTO, PARCAREA PE TERENUL PROPRIETATE, REFACEREA TROTUARULUI AFECTAT DE LUCRĂRI, ORGANIZAREA DE ŞANTIER,, situat în municipiul Piatra Neamţ, B-dul Decebal, nr. 40-42, jud. Neamţ, titular SC TRUST PAVEL CONSTRUCT SRL, cu sediul în municipiul Bucureşti, sector 6, str. Dreptăţii, nr. 15, bl. P7, sc. 4, et. 1, ap. 43.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18/15 zile de la publicare.

17.01.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal  pentru "Schimbarea destinaţiei apartamentului în  sediu firmă- birouri şi extinderea la parter a acestuia, cu alee de acces, eventual cu devierea reţelelor de utilităţi existente, firmă luminoasă montată pe faţada aferentă, organizarea de şantier" situat în Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu nr. 25, bl. D3, sc. B parter, ap. 18, titular Scutelnicu Cornelia.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de  4 februarie 2012.

05.01.2012.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal  pentru ,,Schimbare destinaţie din spaţiu birouri în spaţiu comercial şi cafenea, extindere parter,, situat în Piatra Neamţ, str. Mihai Eminescu, nr. 12, bl. B5, ap. 44, jud. Neamţ, titular Radu Gheorghiţă.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.

 Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 15 zile de la publicare.

28.12.2011.......................................................................................................................................................................

Ciubotaru Vasile Nicolae prin mandatar Ciubotaru Dumitru anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului Urbanistic Zonal, pentru “Schimbare de destinaţie din anexă gospodărească ( S= 122,4 mp) în atelier de prelucrare primară a lemnului“, amplasat în intravilanul comunei Tarcău, sat Schitu Tarcău.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-12.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de  18 ianuarie 2012.

14.11.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ  anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului Urbanistic Zonal, pentru “Spaţiu comercial tip hală, acces auto şi parcare proprie, firmă luminoasă, împrejmuire, racorduri utilităţi“, amplasat în intravilanul municipiului Piatra Neamţ, str. Izvoare, S= 1600 mp, beneficiar Lepădatu Băleanu Vasile.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-12. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de  2 decembrie 2011.

7.11.2011.......................................................................................................................................................................

MUNICIPIUL PIATRA NEAMT prin Primar Gheorghe Stefan anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului Urbanistic Zonal, pentru “Locuinţe colective ANL- Cartier POLIGON, racorduri utilităţi, organizarea execuţiei“, amplasat în intravilanul municipiului Piatra Neamţ, S= 26000 mp.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-12. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de  25 noiembrie 2011.

12.10.2011.......................................................................................................................................................................

David Ana Maria anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului Urbanistic Zonal, pentru “Introducere teren în intravilan pentru construire locuinţăm individuală“, amplasat în extravilanul comunei Dobreni, tarla "Pârloage".

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-12.   Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de 31 octombrie 2011.

16.08.2011.......................................................................................................................................................................

Chirilă C. Tudor II anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului Urbanistic Zonal  pentru “Introducere teren în intravilan în vederea construirii unei pensiuni agroturistice“, amplasat în comuna Gârcina- extravilan- punct Mătieş.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-12.   Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de 3 septembrie 2011

12.08.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ  anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului urbanistic zonal, pentru “ÎNFIINŢARE SILOZ PENTRU DEPOZITARE CEREALE“, amplasat în comuna Bîrgăuani, beneficiar SC CRONOS AGRO SRL.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-12.   Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la data prezentului anunţ

27.07.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru:  "Platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere, Comuna Gherăeşti, judeţul Neamţ", situat în comuna Gherăeşti (vecinătatea fostului CAP), titular: Comuna Gherăeşti, judeţul Neamţ

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Neamţ, pana la data de  15.08.2011.

24.06.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru: "Extindere spaţiu comercial", situat în Piatra Neamţ, str. Traian nr. 29, bl. A9, et. 2, titular: SC IZOTEC GROUP SRL.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Neamţ, pana la data de  12 iulie 2011.

24.06.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru: "Lotizare teren" în vederea realizării unei locuinţe P+M, extinderii reţelelor de utilităţi, racordurile la utilităţi, împrejmuirii terenului, accesului auto şi un loc de parcare, organizarea de şantier, situat în Piatra Neamţ, str. Fermelor fn, titular: Huza Petru.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Neamţ, pana la data de  12 iulie 2011.

06.06.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului  pentru ,,Amenajamentul silvic UP I Dreptu -  Sturza” situat în cadrul Ocolului Silvic Domeniul Hangu, comuna Poiana Teiului, sat Dreptu, jud. Neamţ, titular Ocolului Silvic Domeniul Hangu.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la publicare.

26.05.2011.......................................................................................................................................................................

SC CĂTINOFORT SRL anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului urbanistic zonal, pentru “Plantaţie de cătină cu spaţii de depozitare şi prelucrare la Dobreni, jud. Neamţ“, amplasat în  extravilanul comunei Dobreni, punctul “După Curte“.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-12. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, până la  data de 15 iunie 2011.

19.05.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ  anunţă publicul interesat asupra iniţierii PUZ pentru "Desfiinţare parţială CT 34, construire complex locuinţe colective, spaţii comerciale şi birouri, concesionare teren, branşamente utilităţi", în Piatra Neamţ, str. Obor, bl. f.n., titular SC ASRI Internaţional SRL.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-12.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

17.05.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ  anunţă publicul interesat asupra iniţierii PUZ pentru "Intrare în legalitate construcţie, modernizare, concesionare teren aferent", în Piatra Neamţ, str. Obor, bl. O2,  titular Tehno Hobby Impex SRL.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-12.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

12.05.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ  anunţă publicul interesat asupra iniţierii PUZ pentru "Schimbare destinaţie din apartament în birouri şi extindere spaţiu", în Piatra Neamţ, str. Ştefan cel Mare nr.2, bl. C1, sc.A, et.P, ap.2,  titular Macovei Eduard Haralambie.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-12.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile calendaristice de la data publicării prezentului anunţ.

12.05.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ  anunţă publicul interesat asupra iniţierii PUZ pentru "Înfiinţare unitate de condiţionare şi stocare cereale de către SC AGROEMI SRL", în com. Bahna - extravilan,  titular SC AGROEMI SRL.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-12.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de 26.05.2011.

11.05.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ  anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a PUZ COMPLETATOR ŞTRAND pentru construire:   1. Realizare 10 căsuţe în cartier Malibu; 2. Realizare două terase acoperite, amplasat în  Piatra Neamţ, Ştrand Municipal, Aleea Tineretului, titular MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-12.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 15 zile de la data prezentului anunţ.

10.05.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra iniţierii Planului pentru: "Extindere spaţiu alimentaţie publică - bar de zi, deviere reţele electrice", situat în Piatra Neamţ, str. Aleea Aurorei nr.3, bl. B2, parter comercial, jud. Neamţ, titular Herlea Mirel - Ioan, cu domiciliul în str. Mihai eminescu nr.3, bl. D4, ap.14, jud. Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al planului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Neamţ, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului anunţ.

06.05.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului  pentru ,,Amenajamentul silvic UP III Bistricioara Sturza,, situat în cadrul Ocolului Silvic Domeniul Hangu, comuna Grinţieş, sat Bradu, jud. Neamţ, titular Ocolului Silvic Domeniul Hangu.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la publicare.

02.05.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului  pentru ,,Amenajamentul silvic UP IV Grinţieşul Mare - Sturza,, situat în cadrul Ocolului Silvic Domeniul Hangu, comuna Grinţieş, sat Grinţieşul Mare, jud. Neamţ, titular Ocolului Silvic Domeniul Hangu.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la publicare.

11.04.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru: "Parc eolian, racord electric, drumuri de acces şi de exploatare", situat în com. Dulceşti - extravilan, jud. Neamţ, titular SC P.E. Cîrlig SRL.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Neamţ, în termen de 15 zile de la data publicării prezentului anunţ.

26.03.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru: "Construire blocuri de locuinţe P+10, racorduri utilităţi", situat în mun. Piatra Neamţ, str. Pepinierei nr.5, jud. Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Neamţ, pana la data de 4 aprilie 2011.

17.03.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru: "Înfiinţare centru de depozitare şi condiţionare cereale, împrejmuire teren şi racorduri la utilităţi", situat în comuna Crăcăoani, satul Crăcăoani, jud. Neamţ, titular: LANDSTAR CAPITAL SRL.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Neamţ, pana la data de 4 aprilie 2011.

16.03.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului urbanistic zonal, pentru “Introducere teren în intravilan pentru construire service auto, împrejmuire şi racord uitilităţi prin programul FEADR“, amplasat în  localitatea Timişeşti-extravilan, judeţul Neamţ, titular CIURDEA IULIAN.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-12. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ în termen de 18 zile de la data prezentului anunţ.

14.03.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru: "Introducere teren privat în intravilan în vederea construirii unei hale garaj auto şi birouri P+1E, acces auto şi parcare, extinderile şi racordurile la utilităţi, împrejmuirea terenului, transformarea drumului de acces în stradă", situat în Piatra Neamţ, Punct sub Coastră - drum de exploatare din strada Izvoare fn,  jud. Neamţ, titular Chiruţă Daniel.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Neamţ, pana la data de 28 martie 2011.

14.03.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru: "Introducere teren privat în intravilan în vederea construirii unei hale garaj auto şi birouri P+1E, acces auto şi parcare, extinderile şi racordurile la utilităţi, împrejmuirea terenului, transformarea drumului de acces în stradă", situat în Piatra Neamţ, Punct sub Coastră - drum de exploatare din strada Izvoare fn,  jud. Neamţ, titular Grigore Sorin.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Neamţ, pana la data de 28 martie 2011.

11.03.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru: "Construire termocentrală în cogenerare pe biomasă", întocmit pentru suprafaţa de 65.047 mp teren situat în intravilanul satului Vădurele şi extravilanul comunei Alexandru cel Bun, jud. Neamţ, titular Comuna Alexandru cel Bun.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Neamţ, pana la data de 28 martie 2011.

05.03.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru: "Introducere teren în intravilan pentru construire fabrică de producţie utilaje pentru construcţie", întocmit pentru suprafaţa de 16.600 mp, situat în extravilanul comunei Dobreni, jud. Neamţ, titular SC PRO SOFT SRL.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Neamţ, pana la data de 21 martie 2011.

23.02.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru: "Introducere teren în intravilan pentru construirea de locuinţe şi parcelare", situat în extravilanul comunei Pîngăraţi, S=10726 mp, jud. Neamţ, titular: COMUNA PÎNGĂRAŢI.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Neamţ, pana la data de 16 martie 2011.

23.02.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru: "Extinderea Spaţiului comercial existent, obţinerea titlului pentru terenul necesar extinderii, firmă luminoasă", situat în Piatra Neamţ, Bulevardul Republicii nr. 27, bl. A12- parter spaţiu comercial, jud. Neamţ, titular: Burtea Daniela.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Neamţ, pana la data de 15 martie 2011.

23.02.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru: "Schimbarea destinaţiei garsonierei în Cabinet stomatologic, extinderea acestuia şi Cabinetului stomatologic existent, amenajări interioare, cu accesul exterior şi aleea menţinute, modernizarea faţadelor, firmă luminoasă montată pe faţadă, eventual devierea reţelelor de utilităţi, obţinerea unui titlu pentru terenul necesar extinderii", situat în Piatra Neamţ, Strada Dărmăneşti nr. 22, bl. A16, ap. 76 şi 77, jud. Neamţ, titular: Burdujan Aurel.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Neamţ, pana la data de 15 martie 2011.

21.02.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul interesat asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Construcţie P+M - spaţiu comercial pentru cinfecţii şi îcălţăminte, firmă luminoasă montată pe faţadă, acces auto şi parcare în curte, refacerea împrejmuirii, racorduri la utilităţi", situat în cmunicipiul Piatra Neamţ, str. Bistriţei, nr. 25-27, jud. Neamţ, titular SC P&I Irada SRL.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al PUZ-ului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de 7.03.2011.

27.01.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat că în urma analizei PUZ "Introducere teren în intravilan pentru construire Instalaţie de umplere butelii, Împrejmuire teren şi Racorduri la utilităţi", situat în extravilanul comunei Horia, jud. Neamţ, titular plan SC Briliant SRL Roman., Comitetul Constituit în data de 27.01.2011 al APM Neamţ propune ca planul menţionat să fie adoptat fără aviz de mediu întrucât nu necesită evaluare de mediu.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, în zilele de luni- joi între orele 8.00- 16.30, şi vineri, între orele 8.00- 14.00, până la data de  7.02.2011.

26.01.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului  pentru ,,Modificarea prevederilor amenajamentului silvic - UP V Vulpăşeşti, Ocolul Silvic Horia, Direcţia Silvică Neamţ,, situat în cadrul Direcţiei Silvice Neamţ, Ocolul Silvic Horia, UP V Vulpăşeşti, jud. Neamţ, titular Direcţia Silvică Neamţ.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al Planului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 800-1400.  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de 15.02.2011.

25.01.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia Mediului Neamţ anunţă publicul interesat asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru: "Clădire D+P+3E- Sediul Băncii Comerciale BRD Piatra Neamţ", situat în municipiul Piatra Neamţ, B-dul Republicii nr. 18, jud. Neamţ, titular: SC DORALY MALL SRL.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Neamţ, în zilele de luni-joi, între orele 8.00-16.30 şi vineri, între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul APM Neamţ, pana la data de 12 februarie 2011.

21.01.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ anunţă publicul interesat asupra iniţierii procesului de elaborare a Planului urbanistic zonal, pentru proiectul “Clădire P+1-Spaţiu comercial, împrejmuire între proprietăţi, racorduri la utilităţi“, amplasat în  Piatra Neamţ, b-dul Decebal, nr. 50, titular ECE ABDULVAHIT reprezentant al SC ECEBBA SRL.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra mediului al PUZ-ului, pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr.5, de luni până joi orele 8-16,30 şi vineri între orele 8-12. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ pînă la data de 07.02.2011.

18.01.2011.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat  asupra iniţierii Planului Urbanistic de Detaliu pentru proiectul ,,Amenajare fermă piscicolă,,, întocmit pentru suprafaţa de 37,80 ha teren situat în extravilanul com. Podoleni, jud. Neamţ, titular SC LACUL DE ARGINT SRL.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al PUD-ului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de 06.02.2011.

17.11.2010.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat  asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru proiectul ,,CONSTRUIRE SPĂLĂTORIE ŞI SERVICE AUTO,, situat în Roman, str.Vasile Alecsandri nr.15, jud. Neamţ, titular SC LUMIBIORAD SRL.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al PUZ-ului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 8.00-16.30 şi vineri între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de 04.12.2010.

21.10.2010.......................................................................................................................................................................

Agenţia pentru Protecţia  Mediului  Neamţ  anunţă  publicul   interesat    asupra iniţierii Planului Urbanistic Zonal pentru ,,Concesionare teren pentru extindere spaţiu comercial parter şi alei acces – deviere reţele utilităţi,, situat în Piatra Neamţ, str. Ecoului, nr. 2 A, bl. K 15, sc. B, ap. 22, jud. Neamţ, titular Toma Viorel.

Informaţiile privind potenţialul impact asupra factorilor de mediu al PUZ-ului pot fi consultate la sediul APM Neamţ din Piatra Neamţ, Piaţa 22 Decembrie nr. 5, de luni până joi între orele 800-1630 şi vineri între orele 8.00-14.00. Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul APM Neamţ până la data de 08.11.2010.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.