Dezvoltare durabila > Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă

tipareste trimite pe mail

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă

Detalii

Autor: APM Neamţ,
Adăugat: 2011-04-04 13:39:20
Ultima actualizare: 2011-04-04 13:39:20

Începând cu noiembrie 2008, România are o noua Strategie Naţională pentru Dezvoltare Durabila, elementul definitoriu al acesteia fiind racordarea deplină a ţării noastre la o noua filosofie a dezvoltării, proprie Uniunii Europene şi larg împărtăşită pe plan mondial  cea a dezvoltării durabile.

Prezenta Strategie stabileste obiective concrete pentru trecerea, într-un interval de timp rezonabil şi realist, la modelul de dezvoltare generator de valoare adaugata înaltă, propulsat de interesul pentru cunoaştere şi inovare, orientat spre îmbunătăţirea continuă a calităţii vieţii oamenilor şi a relaţiilor dintre ei în armonie cu mediul natural.

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă este o orientare de perspectivă, pe termen mediu şi lung şi conţine obiective ţintă, măsuri de implementare şi evaluarea surselor de finanţare realiste pentru orizontul anilor 2013, 2020 şi 2030.

Ca orientare generală, documentul vizează realizarea următoarelor obiective strategice pe termen scurt, mediu şi lung:

Orizont 2013: Încorporarea organică a principiilor şi practicilor dezvoltării durabile în ansamblul programelor şi politicilor publice ale României ca stat membru al UE.

Orizont 2020: Atingerea nivelului mediu actual al ţărilor Uniunii Europene privind principalii indicatori ai dezvoltării durabile.

Orizont 2030: Apropierea semnificativă a României de nivelul mediu al ţărilor membre ale UE din punctul de vedere al indicatorilor dezvoltării durabile.

Mai multe informaţii  gasiţi la adresa:

http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/dezvoltare_durabila/sndd.htm


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.